สถิติผู้เยี่ยมชม

109157
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
129
38
527
107942
2090
2943
109157

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-25 16:20:26

          โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล มีพื้นที่ 35 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

                โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม เริ่มจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2518 โดยนายไพฑูรย์ สุริยะมงคล ในนามของชาวตลาดคลอง 16 เป็นผู้ขอจัดตั้ง บุคคลในตระกูลเอื้อสุนทรวัฒนา ได้บริจาตที่ดิน จำนวน 20 ไร่ ร่วมกับประชาชนในตลาดคลอง 16 และในเขตใกล้เคียงซื้อที่ดินบริจาคอีก 15 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท

                โรงเรียนได้เปิดทำการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน เนื่องจากในขณะนั้นสถานที่ของโรงเรียนยังเป็นที่ท้องนาและไม่มีอาคารเรียน จึงได้ขอใช้โรงมหรสพของชาวตลาดคลอง 16 เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน โดยมีนายอนุศักดิ์ ศิษย์สมรรถ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ได้ยืมครูจากโรงเรียนตลาดคลอง 16 มาช่วยทำการสอนจนกระทั่งมีการบรรจุข้าราชการครูของโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม ขณะนั้นมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรกจำนวน 45 คน

               ปีการศึกษา 2520 ทางโรงเรียนได้ขอยืมอาคารเรียนหลังใหม่ และโรงฝึกงานของโรงเรียนตลาดคลอง 16 เป็นสถานที่เรียน และในปลายปีเดียวกันโรงเรียนได้รับงบประมาณปี 2520 ให้สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 106 ค.ขนาด 8 ห้องเรียน 1 หลัง ราคา 1,000,000 บาท ในการก่องสร้างอาคารหลังนี้ ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากพระราชปัญญาโกศล วัดเทพศิรินทราวาส ช่วยสมทบทุนสร้างอาคารเรียน เนื่องจากในขณะนั้นการขนส่งไม่สะดวก ต้องมีการขนส่งโดยใช้เรือทั้งหมดทำให้ค่าใช้จ่ายสูงมาก

                ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราวขนาด 8 ห้อง อีก 1 หลัง โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใน        ปลายปี พ.ศ. 2521

                ปีการศึกษา 2522 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากตลาดคลอง 16 ไปอยู่ที่อาคารเรียนของโรงเรียน

                ปีงบประมาณ 2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นแบบ 216 ค. (ครึ่งหลัง) จำนวน 8 ห้องเรียน

                ปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ มพช.2 รุ่น 3

                ปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคาร 216 ค. (ครึ่งหลัง) ต่อเติมจากครึ่งหลังเดิม และโรงฝึกงานเกษตรกรรม คหกรรมและอุตสาหกรรม 1 หลัง

                ปีการศึกษา 2530 โรงเรียน ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิาร ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

                ปีการศึกษา 2532 โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้รับการคัดเลือก เข้าโครงการขยายโอกาศทางการศึกษา(ค.อมต.สศ.) รุ่น 5/2534

                ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาสร้างอาคาร 246 ล.(ปรับปรุง29) จำนวน 1 หลัง แทนอาคารชั่วคราวขนาด 8 ห้องที่ก่อสร้างเมื่อปี 2521

                ปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารหอประชุมแบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง

                ปีการศึกษา 2541 กรมพลศึกษาได้ใช้สถานที่ของโรงเรียนสร้างสนามฟุตบอลหรือลู่วิ่งและรั้วเหล็กรอบลู่วิ่งประจำอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ณ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม

                ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Resource Center ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

                ปีการศึกษา 2544 มีการขุดบ่อน้ำหลังอาคาร 1 และสร้างศาลาริมน้ำไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

                ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้ทำเรื่องขออนุมัติการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ 106 ค. ที่ก่อสร้างเมื่อปีการศึกษา 2520 ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้ และรื้อถอนเสร็จภายในปีเดียวกัน นอกจากนี้ยังสร้างห้องเกียรติยศและประกันคุณภาพ ณ อาคารเรียนหลังที่ 1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมอีก 40 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ทำการปลูกสร้างศาลพระภูมิขึ้นมาทดแทนหลังเก่าที่ทรุดโทรมมากแล้วและย้ายที่ตั้งศาลพระภูมิไปไว้หน้าโรงเรียน

                ปีการศึกษา 2546 สร้างห้องน้ำชายขนาด 6 ที่จำนวน 1 หลังไว้ด้านขวาของสนามฟุตบอล ปรับพื้นที่บริเวณอาคารที่รื้อถอนเพื่อเตรียมสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

                ปีการศึกษา 2547 ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่นสวยงาม และใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดมหกรรมวิชาการ "เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้" ขึ้นเป็นครั้งแรก ทำให้คนทั่วไปรู้จักโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมมากขึ้น ขยายห้องคอมพิวเตอร์เป็น 2 ห้องเรียน จัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน

                ปีการศึกษา 2548 สร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ จ้างครูต่างชาติมาสอนวิชาภาษาอังกฤษใหักับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดมหกรรมวิชาการ "เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ครั้งที่ 2 จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาภาษาอังกฤษใหักับนักเรียนในสหวิทยาเขตที่สนใจในช่วงวันหยุด

                ปีการศึกษา 2549 ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่นสวยงามและเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน จัดมหกรรมวิชาการ "เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้" ครั้งที่ 3 และจัดงาน "คืนสู่เหย้าชาว ด.พ. " ขึ้นเป็นครั้งแรก

                ปีการศึกษา 2550 จัดงาน "คืนสู่เหย้าชาว ด.พ. " ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความร่มรื่นสวยงามและเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน

                ปีการศึกษา 2551 จัดมหกรรมวิชาการ "เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้" ครั้งที่ 4 จัดงานรวมน้ำใจเพื่อการศึกษาเพื่อนำรายได้จากการจัดงานมาสร้างห้องคอมพิวเตอร์และจัดหาคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 1 ห้องเรียน ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย และห้องน้ำครูให้มีความสวยงามและถูกสุขลักษณะ

                ปีการศึกษา 2552 จัดมหกรรมวิชาการ "เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้" ครั้ง ี่ 5 จัดงาน "คืนสู่เหย้าชาว ด.พ. " ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นอีก 1 ห้องเรียน โดยใช้ห้อง 228 และจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจำนวน 20 เครื่องทำให้การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน ปรับปรุ่งห้องน้ำนักเรียนหญิงให้มีความสวยงามและถูกสุขลักษณะ ปรับปรุงห้องภูมิปัญญาให้มีความน่าสนใจเหมาะสมกับเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรในโรงเรียน

                ปีการศึกษา 2553 จัดมหกรรมวิชาการ "เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้" ครั้งที่ 6 จัดงาน "รวมน้ำใจเพื่อการศึกษา" เพื่อนำรายได้มาปรับปรุงสนามบาสเกตบอลปรับปรุงและขยายห้องพยาบาล ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน ติดตั้งโปรเจคเตอร์ห้องวิทยาศาสตร์และห้องภาษาอังกฤษ

                ปีการศึกษา 2554 จัดงาน "คืนสู่เหย้าชาว ด.พ. " ครั้งที่ 4 ปรับปรุงห้องคณิตศาสตร์โดยใช้ห้อง 223 ปรับพื้นสนามบาสเกตบอลด้านข้างหอประชุม และปรับปรุงซ่อมแซฒสนามกีฬาภายในหอประชุม

                ปีงบประมาณ 2555 โรงเรียนได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเงิน 1,027,500 บาท

                ปีการศึกษา 2555 ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนและบ้านพักครูโดยใช้งบโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จัดทำห้องละหมาดบริเวณชั้น 3 อาคารเรียน 2 โดยใช้งบบริจาค ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ PCL Tye 1 เป็นเงิน 770,050 บาท งบปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบหอประชุมเป็นจำนวนเงิน 135,000 บาท และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการปรับปรุงห้องสมุด เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

                ปีการศึกษา 2556 จัดทำทางเดินพร้องหลังคาระหว่างอาคารเรียนโดยใช้งบระดมทุนเพิ่อการศึกษาเป็นเงิน 225,000 บาท ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็ปเล็ต) พร้อมระบบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 133,200 บาท ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในโครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School online (Asean e-classroom) เป็นเงิน 999,000 บาท และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครูและนักเรียนจำนวน 11 ชุด เป็นเงิน 144,900 บาท

                ปีงบประมาณ 2557 ได้รับงบลงทุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้องอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นเงิน 215,000 บาท ได้รับงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

                ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 7.485,000 บาท

                ปีงบประมาณ 2558 ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม (ปูกระเบื้องและเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน) เป็นเงิน 1,833,400 บาท และอำเภอบางน้ำเปรี้ยวได้ใช้สถานที่ ของโรงเรียนในการจัดทำสนามกีฬาระดับตำบล เป็นเงิน 13,000,000 บาท จัดงาน "ลูกขาว-เขียว สองศาสนา สองวัฒนธรรม รวมน้ำใจเพื่อการศึกษา"

                ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ ในการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นขนาด 250 KVA เป็นเงิน 431,790.18 บาท ทาสีอาคารเรียน 216(ค)ต่อเติม โดยใช้งบประมาณอุดหนุนรายหัวนักเรียนและเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงิน 129,125 บาท ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการทาสีอาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง 29) เป็นเงิน 150,000 บาท และก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 เป็นเงิน 366,700 บาท ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าร่วมกันบริจาคเงินเพื่อปรับปรุงหอประชุมเป็นเงิน 140,000 บาท ทำรั้วโรงอาหาร เป็นเงิน 38,887 บาท และปักเสาพาดสายติดตั้งอุปกรณ์หรีดสายหม้อแปลง-ติดตั้งหรีดสายตู้คอมโทรล เป็นเงิน 170,000 บาท จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ด.พ.2558(D.P. Open House 2015) " เพิ่มโอกาศทางการศึกษาพัฒนาชีวิต จุดประกายความคิดด้วยเทคโนโลยี สานสามัคคีสู่อาเซียน" ได้รับงบประมาณประจำปี 2559 ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบที่ประสบภัยธรรมชาติ เป็นเงิน 99,000 บาท และได้รับงบประมาณจาก สพฐ. เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านพักครูหลัง 2 เป็นเงิน 200,000 บาท

                ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 216 ล (ปรับปรุง 29) และโรงอาหารหอประชุมแบบ 100/27 เป็นเงิน 677,100 บาท เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านพักครูหลัง 1 เป็นเงิน 200,000 บาท