สถิติผู้เยี่ยมชม

099107
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
59
207
266
98563
967
1713
99107

Your IP: 18.207.136.184
Server Time: 2019-09-16 20:10:56

 

                                   
     ปราชญ์และภูมิปัญญาชาวบ้าน     

 

ที่ ชื่อ - สกุลวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง  สถิติการให้ความรู้ 

 1

พระชัชวาล  โชติธมฺโม

วัดวิเวกวนาราม

สอนวิชาพุทธศาสนา  มัธยมศึกษาปีที่ 1

และมัธยมศึกษาปีที่ 2

72 ครั้ง / ปี

(สัปดาห์ละ 2 ครั้ง)

2 พระมหาพิษณุ  สญฺญเมโซ พระวิทยากรค่ายพุทธบุตร 1 ครั้ง / ปี
3 พระสมุห์ธงชัย  กนฺตลากิจ พระวิทยากรค่ายพุทธบุตร 1 ครั้ง / ปี

4

 

คณะวิทยากร

จากโรงเรียนท่าอิฐศึกษา

ค่ายคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 ครั้ง / ปี

 

5

 

นายพร  กองกูล

โรงเรียนชาวนา วิถีกสิกรรมธรรมชาติ

บ้านลุงพร

2 ครั้ง / ปี

 

6 นายเรวัฒน์  จันทร์หอม ติว O - Net วิชาภาษาไทย 2 ครั้ง / ปี
7 นายไพรอส  บุญเจริญ ติว O - Net วิชาภาษาอังกฤษ  2 ครั้ง / ปี

8

 

วิทยากรของวิทยาลัยสารพัดช่าง

 

การทำขนมที่ส่งเสริมการประกอบ

อาชีพอิสระ

1 ครั้ง / ปี

 

9

 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน 

กลุ่ม Smile Lemon  อ.คลองเขื่อน

การปลูกมะนาว และพืชผักสวนครัว

 

1 ครั้ง / ปี

 

10 นายสนั่น  ดีเจริญ การทำขนมหวาน 1 ครั้ง / ปี