สถิติผู้เยี่ยมชม

099104
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
56
207
263
98563
964
1713
99104

Your IP: 18.207.136.184
Server Time: 2019-09-16 20:10:42

 

                      
     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     

 

      ลำดับที่       ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

นายประสิทธิ์              ตันเจริญ

นายไพรัตน์               เอื้อสุวรรณา

นายบำรุง                  เสน่หา

นายสมัย                   สิทธิการ

นายภวิต                   ธีรธัชวัฒนกุล

นายอมร                   เอกประเสริฐกุล     

นายจักรวาล             เก่งการพานิช

นายพร                    กองกูล

พระอธิการสำรวย     เขมปัญโญ

นายโสพล                จินดานารี

นายวิเชียร               เคล้าจันทร์พงษ์           

นายสุภาพ                จิตต์หมวด

นายนิรันดร์              ประสิทธิ์

นายวิสิษฐ์              และอิ่ม

นางปนัดดา            มักสัมพันธุ์

ประธานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้แทนองค์กรศาสนาพุทธ

ผู้แทนองค์กรศาสนาอิสลาม                

ผู้แทนองค์กรการปกครอง

ผู้แทนผู้ปกครอง

ผู้แทนศิษย์เก่า

ผู้แทนครู

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

                                     
     คณะกรรมการที่ปรึกษา     

 

                           ลำดับที่       ชื่อ - สกุล
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 นายพิชัย               เฉลียววงศ์เจริญ                     

นายชูรัช                ภู่ศรีจันทร์

นายถนัด                สิทธิการ

นายสุดิน                กลิ่นสาด

นายอังศวีร์             ก่อวัฒนลาภ

นายพิชิต               โตนิติวงศ์

นายสุชาติ              มีศิลป์

นายสุกรี                เลาะหมัด

นายปฏิพัทธ์          สุจิวัฒน์