สถิติผู้เยี่ยมชม

109196
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
168
38
566
107942
2129
2943
109196

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-25 18:11:34

 

                                       

 

 

                                                   ผอ                                                     
  ชื่อ - สกุล นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม   
  วุฒิการศึกษา                ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา   
  วัน เดือน ปีเกิด 8 พฤษภาคม 2507   
         

                                       

 

 

                                                                                                        
  ชื่อ - สกุล นางสาวเพชรรัตน์ สุขประเสริฐ
  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม / หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  
  วุฒิการศึกษา                     การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา   
  วัน เดือน ปีเกิด 11 มกราคม 2511  
         

                                       

 

 

                                                                                                        
  ชื่อ - สกุล นายวิสิษฐ์ และอื่ม
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  
  วุฒิการศึกษา                  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา   
  วัน เดือน ปีเกิด 5 เมษายน 2517  
         

                                       

 

 

                                                                                                        
  ชื่อ - สกุล นายวิไล ทรัพย์พุ่ม
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
  วุฒิการศึกษา                การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา  
  วัน เดือน ปีเกิด 12 มีนาคม 2505  
         

                                       

 

 

                                                                                                        
  ชื่อ - สกุล นางวิไลวรรณ โต๊ะยีบอ
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  
  วุฒิการศึกษา                ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน  
  วัน เดือน ปีเกิด 18 ตุลาคม 2514