สถิติผู้เยี่ยมชม

109189
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
161
38
559
107942
2122
2943
109189

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-25 17:46:14

 

                                       

 

 

                                                                                                        
  ชื่อ - สกุล นางโนรี           บุญมาเลิศ                                               
  ตำแหน่ง ครู / หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  วุฒิการศึกษา                วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เอกคอมพิวเตอร์  
  วัน เดือน ปีเกิด 27 พฤศจิกายน 2517   
         
ชื่อ - สกุล นายวรชัย    ลัดลอย                         
ตำแหน่ง ครู / ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา                 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)                                เอกอุตสากรรมศิลป์        
วัน เดือน ปีเกิด 2 มกราคม 2509

 

ชื่อ - สกุล นางสมหมาย           ลัดลอย                              
ตำแหน่ง ครู / ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา                 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)                            เอกการจัดการทั่วไป
วัน เดือน ปีเกิด 2 มกราคม 2511

 

ชื่อ - สกุล นายพูลศักดิ์          อังวัชรปราการ                               
ตำแหน่ง ครู / ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา                 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)                                  เอกอุตสาหกรรมศิลป์ 
วัน เดือน ปีเกิด 29 พฤษภาคม 2511

 

ชื่อ - สกุล นายภาณุวัฒน์            น้อยประเสริฐ                               
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา                 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)                              เอกอุตสาหกรรมศิลป์
วัน เดือน ปีเกิด 9 พฤษภาคม 2517