สถิติผู้เยี่ยมชม

109158
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
130
38
528
107942
2091
2943
109158

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-25 16:20:49

 

                                       

 

 

                                                                                                        
  ชื่อ - สกุล นางวิไลวรรณ           โต๊ะยีบอ                                               
  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ /ครู / ชำนาญการพิเศษ / หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
  วุฒิการศึกษา                     ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอน  
  วัน เดือน ปีเกิด 18 ตุลาคม 2514   
         
ชื่อ - สกุล นางสมจิตร มะซอ                         
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา                    ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)                      เอกหลักสูตรและการสอน       
วัน เดือน ปีเกิด 26 ธันวาคม 2523

 

ชื่อ - สกุล นางนันทพร     เย็นประสิทธิ์                              
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา                    ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)                            เอกหลักสูตรและการสอน       
วัน เดือน ปีเกิด 21 เมษายน 2523

 

ชื่อ - สกุล นางปัทมา  โพธิ์งาม
ตำแหน่ง ครู 
วุฒิการศึกษา                 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)                            เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วัน เดือน ปีเกิด 9 มิถุนายน 2529

 

ชื่อ - สกุล นายธนภณ ไชยเยศ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา         วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เอกฟิสิกส์       
วัน เดือน ปีเกิด 2 มกราคม 2533