สถิติผู้เยี่ยมชม

109202
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
174
38
572
107942
2135
2943
109202

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-25 18:31:30

ความภาคภูมิใจของโรงเรียน

1. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทานในปีการศึกษา 2530

2. นักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2540

3. นักเรียนชมเชยพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2540

4. นักเรียนชมเชยพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา 2543

5. นักเรียนชมเชยพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2543

6. รางวัลจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถ้มภ์ ในปีการศึกษา 2540

7. รางวัลจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถ้มภ์ ในปีการศึกษา 2541

8. นางสาวอรวรรณ จันทมาตย์ นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับการค้ดเลือกให้รับทุนการศึกษาต่อของนักเรียนทุกอำเภอและกิ่งอำเภอ (นักเรียนทุนรัฐบาล 1 อำเภอ 1 ทุน) ในปีการศึกษา 2546

9. นักเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพิื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภายในประเทศ ปีการศึกษา 2547 โดยไปศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยา จำนวน 3 คน ได้แก่

  • เด็กหญิงกาญจนา  หวังสะอาด     นักเรียนชั้น ม.3/1
  • เด็กหญิงอรนุช      มูฮำหมัด        นักเรียนชั้น ม.3/1
  • เด็กหญิงจารุณี      เข็มทำ           นักเรียนชั้น ม.3/1

10. นักเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภายในประเทศ ปีการศึกษา 2548 โดยไปศึกษาที่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จำนวน 2 คน ได้แก่

  • เด็กหญิงวราภรณ์     สลามเต๊ะ    นักเรียนชั้น ม.3/1
  • เด็กหญิงสุจิตรา        มะลิวัลย์     นักเรียนชั้น ม.3/1

11.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกิจกรรมรวมพลคนยุติธรรมปีการศึกษา 2548

12. นางสาวสมใจ มูฮำหมัด นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาต่อของนักเรียนทุกอำเภอ และกิ่งอำเภอ (นักเรียนทุนรัฐบาล 1 อำเภอ 1 ทุน) ในปีการศึกษา 2548

13.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่่งขันทักษะวิชาการคะแนนรวม เน่ื่องในงาน (มหกรรมวิชาการสืบสานความเป็นไทย) ณ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา ปีการศึกษา 2549

14. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดร้อยกรองส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2549

15.ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ 4 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2550

16.ได้รับรางวัลเหรียฐทองการแข่งขันทักษะคอมพิว การเขียน Web Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 57 ปีการศึกษา 2550

17. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตตรวจราชการ การประกวดเว็ปไซต์ ผลงาน "หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล" ช่วงชั้นที่ 4 จากสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ปีการศึกษา 2550  

18. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดเว็ปไซต์ ผลงาน "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล" ช่วงชั้นที่ 4 จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2550

19. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน WALK RALLY ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมอนุรักษ์พลังงาน ปีการศึกษา 2550

20. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Home Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ 3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2551

21. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Home Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ 4 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2551

22. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมการเขียน Home Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 58 ปีการศึกษา 2551

23. เป็นโรงเรียนต้นแบบการกิจกรรมรักการอ่าน โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2551 

24. เป็นสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง ประจำปีการศึกษา 2551

25. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ ช่วงชั้นที่ 3 ช่วงชั้นที่ 4 ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการพุทธิรังสีพิบูล 52 ปีการศึกษา 2551

26. ได้รับรางวัลชนะเลิศเดาะฟุตบอลชาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 คัดเลือกตัวแทนกลุ่มวิชาการที่ 1 เพื่อแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552

27. ได้รับรางวัลชนะเลิศเดาะฟุตตะกร้อชาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 คัดเลือกตัวแทนกลุ่มวิชาการที่ 1 เพื่อแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552

28. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเดาะฟุตบอลชายระดับชั้น ม.4 - ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 59 ปีการศึกษา 2552

29. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 คัดเลือกตัวแทนกลุ่มวิชาการที่ 1 เพื่อแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552

30. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันแกะสลักผลไม้ระดับ ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553

31. ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553

32. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันโครงานคอมพิวเตอร์ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553

33. ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553

34. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดในการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ปีการศึกษา 2553

35. ได้รับรางวัลการแสดงละครดีเด่น ในการประกวดโครงการต้นกล้างามตามรอยพ่อ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553

36. ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

37. ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

38. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

39. ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

40. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

41. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมภาพยนต์สั้นคุณธรรม ระดับชั่น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

42. ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

43. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

44. ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

45. ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

46. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

47. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

48. นางสาวปาลรัฐ แสงศรี ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557

49. ได้รับรางวัลโครงการต้นแบบดีเ่ด่น ระดับประเทศ โครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ" ปี 6 จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ปีการศึกษา 2558

50. นางสาวเกวลิน  เคหะรอด ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคารออมสิน ปีการศึกษา 2558

51. ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558 (รางวัลระดับประเทศ)

52. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

53. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

54. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

55. นายสิทธิศักดิ์  กำจร ได้รับรางวัลนักเรียน "ซื่อสัตย์ กตัญญู" โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 6 จากกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ปีการศึกษา 2558

56. นายจิรายุ  เจ๊ะมิน ได้รับรางวัลเยาวชนคนเก่ง มีความประพฤติดี มีศิลธรรม และจริยธรรม และมีความพร้อมจะไปทำประโยชน์แก่ท้องถิ่นของตน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปีการศึกษา 2558

57. เด็กหญิงรัตติญา  มาลาอี ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาศฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

58. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ "รักปลอดภัย หัวใจมีวัฒนธรรม" โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเ่ทรา ปีการศึกษา 2558

59. ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2558

60. ได้รับรางวัล ห้องส้วมผ่านการประเมิน "ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน (HAS)" จากสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2558

61. ได้รับรางวัล โรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ปีการศึกษา 2558

62. ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศการประกวดโครงานสุขภาพนักเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559

63. ได้รับรางวัลโรงอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาล ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2559 (รางวัลระดับประเทศ)

64. นายจิรายุ  เจ๊ะมิน ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสืยงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2559 รับโล่รางวัลในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 (รางวัลระดับประเทศ)

65. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

66. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

67. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

68. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอ "ตามรอยเท้าพ่อ" โครงการขับเคลื่อกิจกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2560