สถิติผู้เยี่ยมชม

109200
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
172
38
570
107942
2133
2943
109200

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-25 18:23:07

 

                               
     ผลงานครู ปีการศึกษา 2559     

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้

 

1

 

นางปนัดดา  มักสัมพันธุ์

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARD

ปีการศึกษา 2560 สาขาป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเภทบุคคล

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 2

 

น.ส.สุพัฒนี  เกียรติเวทย์

ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARD

ปีการศึกษา 2560 สาขารักชาติ ศาสน์

กษัตริย์ประเภทบุคคล

 

กระทรวงศึกษาธิการ

 

นางวิไลวรรณ  โต๊ะยีบอ

นางสมจิตร  มะซอ

รางวัลชมเชย ระดับประเทศ

การประกวดโครงงานสุขภาพนักเรียน

ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษา 

 กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมกับ

กระทรวงศึกษาธิการ

 

4

 

 

นางสมหมาย  ลัดลอย 

น.ส.สุภาพรรณ  ศิริเพ็ชร

เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ

ภาคตะวันออกครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

5

 

นางสมหมาย  ลัดลอย 

น.ส.สุภาพรรณ  ศิริเพ็ชร

 เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันแกะสลักผลไม้ ระดับชั้น ม.4 - ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ

ภาคตะวันออกครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 

 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

นายอุทัย  นนกระโทก

นายวิสิษฐ์  และอิ่ม

นางนันทพร  เย็นประสิทธิ์ 

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

กิจกรรมการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อ

ให้บริการ ระดับชั้น ม.4- ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ

ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66ปีการศึกษา 2559 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

น.ส.สุพัฒนี  เกียรติเวทย์

น.ส.ชยากานต์ เปี่ยมถาวรพจน์

เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันโครงงาน

คุณธรรมระดับชั้น ม.4 - ม.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาค

ตะวันออก ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

นางวิลาวัณย์  แจ้งกระจ่าง

นางผุสดี  หมัดยูนุ

นางวิไลวรรณ  โต๊ะยีบอ

นายวิสิษฐ์  และอิ่ม

นางสมจิตร  มะซอ

นางโนรี  บุญมาเลิศ

นางนันทพร  เย็นประสิทธิ์

นางสาวสุวิมล  มะแป้น 

 

 

 

ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

เนื่องในวันครู  ประจำปีพุทธศักราช 2560

 

 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย และ สำนักงาน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

 

 

 

 

นางโนรี  บุญมาเลิศ

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การประกวดคลิปวีดีโอ "ตามรอยเท้าพ่อ"

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสร้างสรรค์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจำปี 2560

 

สภาวัฒนธรรม

จังหวัดฉะเชิงเทรา