นักเรียน ชุมชน และกลุ่มอสม.ดอนฉิมพลี ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด