สถิติผู้เยี่ยมชม

272394
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
433
508
1435
8562
272394

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยครับ
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
-แขนงการเมืองการปกครอง
-แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
-แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
-แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ
-แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน
ระดับปริญญาโท
-หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
-หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
www.cpg.ssru.ac.th

ผู้บริหาร

S__21192750 copy.jpg

ลงชื่อเข้าใช้

บุคคลออนไลน์

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์